top
header

         * Een nieuwe Naam met een Nieuwe Site: Woongemeenschap Eikpunt *

Wat willen wij?                                                   
 
Onze uitgangspunten formuleren we als de 'vier pijlers' van het project

1. Gemeenschapsvorming
Zowel onafhankelijkheid als daadwerkelijke betrokkenheid, met aandacht en respect voor ieders mogelijkheden en grenzen. Coöperatief zelfbestuur en intern overleg; inzet via deelname in teams (zoals techniek, bestuur, communicatie, groen etc.)
2. Stilte en bezinning
Geestelijke verdieping met aandacht voor de onderlinge verbondenheid van alle leven.
3. Ecologie en duurzaamheid
Bewust een ecologische inspirerende levensstijl ontwikkelen.
4. Meergeneratie-aspect
Het streven is alle generaties in het project in een goede verhouding samen te brengen, van jonge zelfstandige mensen en gezinnen tot en met ouderen.

Een schets van het wonen
 

 • diverse soorten ecologische koop- en huurwoningen in gemengde houtskeletbouw met natuurlijke afwerking
 • ecologische buitenruimte, met voedseltuinen gebaseerd op de principes van permacultuur
 • een centrale, vrijstaande ruimte voor stilte en bezinning
 • gemeenschappelijke ruimten, zoals een theehuis, werkplaats, logeerruimten, wasruimte, creatieve ruimte
 • speelplekken voor kinderen (niet persé aangelegd)

Deze wijze van samenleven biedt mogelijkheden die sterk gemeenschapsvormend zijn

 • het gezamenlijk gebruik van auto's, gereedschappen en apparatuur etc.
 • gezamenlijke activiteiten zoals samen koken en eten, creatieve vormen etc.
 • thuiszorg en kinderopvang
 • bewuste en actieve integratie met de nabije leefomgeving
 • een eigen voedselcoöperatie voor betaalbare ecologische voeding (VOKO)
 • voor verwante initiatieven: zie "Links"
footer