Meergeneratiewonen.nuis hier niet meer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan woongemeenschapeikpunt.nl.

De technologische en economische ontwikkelingen die de laatste decennia hebben plaatsgevonden waren nodig om de moderne wereld van tegenwoordig te creëren. Dat heeft de wereld kleiner gemaakt en allerlei producten toegankelijker. Het is anno nu zelfs mogelijk om online te studeren of een casino te bezoeken, meer hierover op https://www.onlinecasinogids.com. Er kleven echter ook heel wat nadelen aan deze moderne wereld. Deze wereld kenmerkt zich onder meer door massaproductie, snelheid (tijd is geld!) en buitensporig consumeren. De stressverschijnselen die hieruit voortvloeien blijken ongezond voor de mensheid te zijn en de nadelige gevolgen voor de natuurlijke leefomgeving zijn inmiddels ook overbekend.

Gebrek aan respect

De hedendaagse wegwerpcultuur heeft ertoe geleid dat de mensheid kortzichtig is geworden. Het ergst van alles is dat het respect uit de samenleving lijkt te zijn verdwenen. Er is geen respect meer voor de medemens en het respect voor de leefomgeving is weg. Met andere woorden, grenzen worden dagelijks overschreden. Dit heeft logischerwijs consequenties: de aarde raakt uitgeput, het milieu wordt overbelast en mensen worden ziek. Kortom, het natuurlijke evenwicht is zoek geraakt.

De weg terug

De zogenaamde economische vooruitgang is de weg naar de ondergang gebleken. Vele mensen zijn zich inmiddels bewust geworden van dit feit. Op wereldschaal wordt er nu geprobeerd om het tij te keren onder het mom van duurzame ontwikkelingen. Het volk wordt aangestuurd om duurzame producten te kopen en duurzame vormen van energie aan te wenden.

Hoe duurzaam is duurzaam?

Hoe duurzaam deze producten en deze 'groene' energie zijn, moet echter nog blijken. Zonnepanelen en windturbines, waarvan een absurde hoeveelheid nodig zijn, leveren dan wel duurzame energie op, maar het blijken geen duurzame toestellen te zijn. Ook deze energieleveranciers komen na verloop van tijd op de gigantische afvalberg terecht en behoren dus nog altijd tot de wegwerpcultuur van tegenwoordig. Het is dan ook de wegwerpcultuur die ten gronde moet worden gericht. Kortom, kwaliteit getuigt van waardering en moet daarom voorgaan boven kwantiteit.